Begeistring – Respekt – Inkludering – Fair Play – Pågangsmot - Begeistring

Dyktige ledere er viktig for å utvikle Norges Volleyballforbund videre. Organisasjonen har gjennom Volleyballens politiske dokument vedtatt at det skal utarbeides lederutdanning for tillitsvalgte.  

Ved å gjennomføre NVBFs styre- og lederkurs for tillitsvalgte er målet at du har tilegnet deg ferdigheter til å kunne sitte i et forbundsstyret/regionstyret for å kunne ivareta vervet på en god måte, slik at NVBF kan utvikle gode strategiplaner, organisasjonsstrukturer og tiltaksplaner, med mål om å tilrettelegge for aktivitetskaping i tråd med NVBFs formål, visjon og verdier.

Kursgjennomføringen, samt avsluttende prøve er beregnet til ca. 60 minutter.