Trenerløypa

GlisetHer finner du alle e-læringskursene som inngår i Trenerløypa. Kursene vil ha forskjellige påmeldingskriterier og dette blir opplyst om i kursets beskrivelsesfelt. 

Trenerløypa vil utvides kontinuerlig fram til ferdig kursportefølje.

Velkommen på kurs!

Kurset er en innføring til ADHD, Autisme spekter-diagnoser (ASD) herunder Asperger syndrom og Tourette hos barn som driver med idrett.Denne modulen kan tas av alle som er interessert; trenere, ledere, foreldre og utøvere.

Kurset gir eksempler på tilrettelegging. 

Dette kurset gir deg et innblikk i hva som forventes av deg som trener, og det vil gjøre deg mer bevisst på din egen praksis. Det er vektlagt fire hovedområder som vil være bærebjelker for deg som skal trene barn og ungdom: Forventningene til deg som trener, og forholdet til utøveren, foreldre og klubben. 

Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får et innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?

Dette kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å gjennomføre skadefri idrettsaktivitet. Kurset gir kunnskap om de mest hyppige idrettsskadene du vil treffe på i arbeid med barn og ungdom, om hvordan disse skadene kan forebygges, samt hva du må kunne om skaden først har skjedd.

Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse er organisert i Norge, tilrettelegging av aktivitet og aktivitetshjelpemidler, og har fokus på holdninger og mulighetene innen idrett for funksjonshemmede.

Dette kurset tar for seg utviklingskurven hos barn og ungdom. Det gir en generell innføring i praktiske hensyn som må tas hva gjelder de vanligste utviklingstrekk hos barn og unge. Du får også tips om hensiktsmessige øvelser for aldersgruppen.

Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse, som ønsker å utvikle deg selv og utøverne videre.

This course will provide insight into what is expected of you as a coach, and will help you become more aware of your own practices. Four primary areas are emphasised here, forming central pillars in your training of children and youths. These primary areas are: Expectations placed on you as a sports coach and your relationship with the athletes, with the club and with the parents.

When you have completed this course, you should be familiar with the rights and regulations governing children's sports in Norway. You should also have gained an understanding of how you as a coach or leader can help ensure that children's sports are a safe and sound place for all children to develop and grow.