Course Image Forbunds TD-kurs hopp og kombinert

Dette er utdanningsprogrammet for nasjonale TDer i hopp og kombinert


Course Image Idrett for funksjonshemmede (Kurs fra trenerløypa NIF ekstra kurs for de som ønsker mer)

Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan idrett for funksjonshemmede er organisert i Norge, tilrettelegging av aktivitet og aktivitetshjelpemidler, og har fokus på holdninger og mulighetene innen idrett for funksjonshemmede.