Dette er kurssiden for Norges Bueskytterforbund.

Her legges våre nye elektroniske kurs ut, for gjennomgang.

Klikk på kursene nedenfor for å komme inn på aktuelt kurs.

NBF logo

Dette kurset er ment som et testkurs, hvor dommere kan trene på scoring i forskjellige situasjoner.

Det viser seg at scoring på trippelskiver, hvor det er skutt for mange piler, skutt utenfor tid, eller rett og slett er skutt for få piler, kan være en utfordring.

Det er derfor lagt opp et "åpent" kurs hvor man kan teste sine kunnskaper når det måtte være ønskelig.


Husk:

Regelverk C, kap 7-Markering (scoring)

Regelverk C, kap 9-Konsekvenser ved regelbrudd (tilfeller der pilverdier strykes)


1. Score alle pilene som de sitter, evt. med miss om det er flere piler i en spot

2. Legg på "straffene" i rekkefølge, en etter en

3. Score de 3 laveste pilverdier


Bueskyting er en idrett i stadig utvikling, hvor poengsummene blir høyere og høyere. Dermed blir behovet større for et tydelig regelverk, som til enhver tid setter rammen for idretten, og som våre dommere må holde seg oppdatert på, til enhver tid. 

Det er derfor nødvendig å fornye dommerlisensen jevnlig for å vise at man holder seg oppdatert på aktuelt regelverk.

Norges Bueskytterforbund har utviklet et nettbasert kurs for dette formålet, som alle dommere må gjennomføre hvert 2. år. Ved fullført kurs viser du at du er oppdatert på nye regler og at du er klar til å ta tak i en ny periode som dommer innen norsk bueskyting. 

Lykke til med re-akkrediteringen - og lykke til videre som dommer!